Alka-Products

Right of return

Dit artikel is slechts van toepassing indien klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Alka-Products binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:Als klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
If the delivery of the product consists of several shipments or parts; the day on which the customer, or a third party designated by him, receives the last shipment or the last part.
Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen, derde, het eerste product heeft ontvangen. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van klant, Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hogere zijn dan het reguliere posttarief, geeft Alka-Products een raming van deze kosten. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan klant worden terugbetaald.

Within the withdrawal period referred to in paragraph 1, Customer shall handle the product and its packaging with care. Customer shall only open the packaging and use the product insofar as this is necessary to inspect the nature, characteristics and operation of the product. The basic principle here is that this inspection may not go any further than the Customer would be able to do in a physical shop.
Customer shall only be liable for depreciation in value of the product resulting from a manner of handling the product that goes beyond what is permitted in the previous paragraph.
Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Alka-Products, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Alka-Products kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. ALKA-Products bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van de melding. Na ontbinding heeft klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Products can be returned to:

ALKA-Products
Driesch 1
BE-3790 Moelingen

Amounts already paid by the Customer (in advance) will be refunded to the Customer as soon as possible, but no later than within 14 days after termination of the Agreement, in the same way as the Customer paid for the order. If the Customer has opted for a more expensive method of delivery than the cheapest standard delivery, ALKA-Products need not refund the additional costs resulting from the more expensive method.
Tenzij ALKA-Products aanbiedt het product zelf af te halen, mag Alka-Products wachten met terugbetalen tot ALKA-Products het product heeft ontvangen of tot klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Information on whether or not the right of withdrawal applies and on any desired procedure shall be clearly stated on the website in good time prior to the conclusion of the contract.
The right of withdrawal does not apply to:

Products that have been created by the entrepreneur in accordance with the consumer's specifications.