Alka-Products

VersiPave GP

VersiPave GP maakt het gebruik van grind en van een cementdeklaag overbodig. Daaardoor wordt de belasting op de structuur van het gebouw beduidend verminderd.
VersiPave GP waarborgt de afwatering en de ventilatie van het oppervlak en voorkomt de vorming van plassen op de bekleding, zelfs wanneer de ondergrond in lichte helling staat. Het regenwaterwordt dankzij de voegen door de ondergrond geabsorbeerd en het water wordt onzichtbaar verder naar daarvoor bestemde plekken geleid. De tegels kunnen voor elke controle of inspectie eenvoudig van het dak gemonteerd worden.
VersiPave GP vermindert efflorescenties, de vorming van algen en de kosten van de tegelplaatsing.
VersiPave GP schept een holle ruimte tussen bodem en platen wat de warmte-isolatie en de geluidsisolatie verbetert.

Femox VersiPave 24P Pedestal

adjustable height 24-45mm in 1mm steps

Femox VersiPave 20E Verlängerung zu VersiPave 24P

Extender to VersiPave, 20 mm

Femox VersiPave 20E Verlängerung zu VersiPave 24P

Extender to VersiPave, 40 mm

Instructies voor de installatie

  • het nodige aantal VersiPave GP berekenen naargelang van het tegelformaat en de te bedekken oppervlakte. Per tegel is een VersiPave GP nodig.
  • het snijpunt van iedere tegelhoek markeren.
  • voor de plaatsing in hoeken en langs muren, en voor de afwerking moeten de VersiPave GP en de extenders langs de lijnen van de segmenten afgesneden worden.
  • de tegels op de VersiPave GP plaatsen en de SNAPS met ribben van 1mm op de nodige hoogte tussen 25 mm en 35 mm instellen
  • in een hoek met de tegelplaatsing beginnnen en langs de muren eindigen.
  • Indien nodig, de hoogte van de VersiPave GP met behulp van de VersiPave-extenders afstellen